Truyện 68 Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 1: Long Hổ Đại Đan Full
Mộ Vũ Thần Thiên Full

Tạo Hóa Tiên Đế

Tác giả đã tạo ra một thế giới rất thần kỳ trong truyện cũng bởi ở nơi này có cường giả nhiều vô số, lại có hoang thú hồng hoang,còn có diệu pháp thần thông, đặc biệt có cả pháp bảo đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. có linh đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ chư thiên…

Nam chính bước ra từ Càn Nguyên vực là một thiếu niên Khương Tư Nam,là một  người mang chí bảo vô thượng, lại còn tu luyện được thần thông tuyệt thế, vì bản tâm thủ hộ đã giết ra con đường nghịch thiên.

Danh sách chương!

Chương 1: Long Hổ Đại Đan

Chương 2: Lửa giận ngập trời

Chương 3: Liều chết một kích! (1)

Chương 4: Liều chết một kích! (2)

Chương 5: Hồng Mông Tạo Hóa Kinh

Chương 6: Phá quan mà ra

Chương 7: Khởi tử hồi sinh

Chương 8: Trấn Quốc Võ Thành Vương

Chương 9: Vạn cân cự lực (1)

Chương 10: Vạn cân cự lực (2)

Chương 11: Trùng Dương Điện

Chương 12: Đương đường đối chất!

Chương 13: Sinh tử ước chiến

Chương 14: Giáng Long Phục Hổ Quyền (1)

Chương 15: Giáng Long Phục Hổ Quyền (2)

Chương 16: Khí huyết Huyền Hoàng

Chương 17: Thay trời đổi đất

Chương 18: Đan thư linh dịch

Chương 19: Bạch Long Ngọc

Chương 20: Đấu thú! (1)

Chương 21: Đấu thú! (2)

Chương 22: Bách Thảo Đường

Chương 23: Phế ngươi một tay!

Chương 24: Trân Bảo Các

Chương 25: Hoang Thú chiến!

Chương 26: Đi vận khí cứt chó (1)

Chương 27: Đi vận khí cứt chó (2)

Chương 28: Vô cùng hung hăng càn quấy!

Chương 29: Lại đánh bạc một ván

Chương 30: Tất cả đều quỳ xuống!

Có thể bạn muốn đọc