Truyện 68 Kim Điêu Thần Chưởng

Chương 1: Kịch chiến giữa đêm đông Full
Ảo Long Full

Kim Điêu Thần Chưởng

Bị vợ phản bội, Sở Vân lại bị đôi gian phu dâm phụ cho ngươi truy sát. Phẫn hận, uất ức: cha bị hại chết, nhà có không về được, thù nhân truy sát, một đêm mưa gió chàng bị đánh rơi xuống biển. Không biết sống chết thế nào, liệu chàng trai với cuộc đời đầy bất hạnh và đau khổ đó có còn sống để trả hờn hay không?

Danh sách chương!

Chương 1: Kịch chiến giữa đêm đông

Chương 2: Cải tử hoàn sinh nơi côn đảo

Chương 3: Thiên cơ huyền ảo, hoạ trung sinh phước

Chương 4: Trở về đất liền

Chương 5: Cổ yển la hán

Chương 6: Biến cố ở long khẩu

Chương 7: Ác đấu trong đêm tối

Chương 8: Tuyệt kỹ sơ triển

Chương 9: Ngọc về cố chủ, tam chiến tuyệt hồn

Chương 10: Tam kích tuyệt hồn

Chương 11: Phượng mục nữ lê tường

Chương 12: Khích Bác Phượng Nữ, Thử tài Thiên Hạ

Chương 13: Kim điêu tuyệt kỹ

Chương 14: Anh hùng trượng nghĩa, thiết đảm hào sĩ

Chương 15: Sói lang hồn siêu phách tán

Chương 16: Tuyệt kiếm nhất bổn đạo nhân

Chương 17: Phong cốc giữa sa mạc

Chương 18: Gia Ân Thiên Hạ ,Tâm Đắc Sở Nguyện

Chương 19: Diệt cường đạo, về quải tử hồ

Chương 20: Đảm nhận trọng trách, trấn hưng cơ nghiệp

Chương 21: Trùng tịch giang sơn, trấn oai hắc đạo

Chương 22: Kim điêu bài long, minh tâm rực rỡ

Chương 23: Thương thoả đại kế, tiền phong đi đầu

Chương 24: Hoả Long Đạn hoả Thiêu Bách Giác Bảo

Chương 25: Tiểu a phòng cựu thù tái ngộ

Chương 26: Uy đoạt nhất tiếu đoạt hồn

Chương 27: Quỷ khốc thần sầu, cỏ cây tan nát

Chương 28: Người người định liệu, ân oán phân minh

Chương 29: Thiêu trang huỷ bảo, tuốt gươm tầm thù

Chương 30: Mong manh dấu vết, khôi kỳ bỗng hiện

Có thể bạn muốn đọc