Truyện 68 Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 1: Đoạn kiếm màu đen Full
Cô Đơn Địa Phi Full

Kiếm Động Cửu Thiên

Huyền Càn đại lục, tông môn san sát, cường giả vô số.

Thiếu niên Chu Hằng dựa vào một thanh đoạn kiếm màu đen thần bí trong đan điền, từ Nguyên Thạch Trấn nho nhỏ đi ra và ở trong đại thế này chiến ra một mảnh thiên địa.
Người cùng hung cực ác, giết!

Người chèn ép thân hữu ta, giết!

Người cản trở ta thành đạo, giết!

Đăng thiên lộ đạp khúc hành ca, một kiếm nơi tay, thiên hạ độc tôn!

Về cảnh giới: 
– Luyện Thể Cảnh: có mười hai tầng lại có thể chia làm bốn cảnh giới:
Ba tầng đầu là Luyện Bì Cảnh; Từ tầng bốn đến tầng sáu là Luyện Nhục Cảnh; Từ tầng bảy đến tầng chín là Luyện Cốt Cảnh; Từ tầng mười đến tầng mười hai là Luyện Huyết Cảnh. 
– Tụ Linh Cảnh: có nhất trọng thiên; nhị trọng thiên; tam trọng thiên
– Tụ Linh tam trọng thiên hướng lên trên, chính là Sơ Phân Cảnh, sau đó là Ích Địa Cảnh, Khai Thiên Cảnh, Sơn Hà Cảnh, Linh Hải Cảnh, Kết Thai Cảnh, Thần Anh Cảnh, Hóa Thần Cảnh… và lên trên nữa…

Danh sách chương!

Chương 1: Đoạn kiếm màu đen

Chương 2: Biến Chuyển

Chương 3: Bắt Đầu Tu Luyện!

Chương 4: Tiến Cảnh Hung Mãnh

Chương 5: Lịch Lãm

Chương 6: Hùng Hổ Dọa Người

Chương 7: Mặc Quả

Chương 8: Nguyệt Ảnh Tâm Quyết

Chương 9: Ngộ Kiếm!

Chương 10: Lâm Phức Hương!

Chương 11: Tiền Bối!

Chương 12: Xuyên Bang!

Chương 13: Đồng Hành

Chương 14: Lục Túc Cự Đầu Thú

Chương 15: Cảnh Giới Võ Đạo

Chương 16: Kim Quan Xà

Chương 17: Vong Ân Phụ Nghĩa

Chương 18: Đuổi Giết

Chương 19: Trở Về Nhà

Chương 20: Kẻ Nhục Cha Ta, Chết!

Chương 21: Cuồng Dẹt

Chương 22: Giết!

Chương 23: Trợ Lực Hết Ý

Chương 24: Giải Quyết

Chương 25: Phong Vũ Thành

Chương 26: Thạch Thanh Phong

Chương 27: Đánh Thì Thế Nào

Chương 28: Mời Chào

Chương 29: Đồng Nhân Trận

Chương 30: Thứ Nhất!

Có thể bạn muốn đọc