Truyện 68 Kiếm Đạo Độc Thần

Chương 1: Đại sư kiếm thuật trọng sinh (1)
Lục Đạo Trầm Luân Đang ra

Kiếm Đạo Độc Thần

Nhóm dịch: Nghịch Thiên Cung

Kiếm giả phải có khí thế của kiếm!

Nắm kiếm trong tay, lòng vững như thạch, vượt qua mọi chông gai, thà gãy không cong, dù đứt đoạn vẫn bất khuất, không sợ hãi bất cứ trở ngại nào.

Kiếm Đạo Độc Thần mang đến cho người đọc một thế giới kiếm tu đầy màu sắc. Ở đây có hằng hà sa số các loại kiếm, muôn hình muôn vẻ các thể loại kiếm tu, những trận tranh chấp nảy lửa của các thiên tài quái nhân, tất cả chỉ để hướng đến đỉnh phong kiếm đạo, tranh chấp địa vị tối cao!

Danh sách chương!

Chương 1: Đại sư kiếm thuật trọng sinh (1)

Chương 2: Đại sư kiếm thuật trọng sinh (2)

Chương 3: Luyện kiếm thuật, đột phá tu vi (1)

Chương 4: Luyện kiếm thuật, đột phá tu vi (2)

Chương 5: Bỗng nhiên nổi tiếng (1)

Chương 6: Bỗng nhiên nổi tiếng (2)

Chương 7: Kiếm Các

Chương 8: Không lẽ Thanh Phong kiếm thuật là bản thiếu ?

Chương 9: Sáu kiếm bại Vương Lỗi! Dương danh nội môn! (1)

Chương 10: Sáu kiếm bại Vương Lỗi! Dương danh nội môn! (2)

Chương 11: Thiên tài đặt cược

Chương 12: Thanh Phong Tuyệt Sát! Phong chi

Chương 13: Thanh Phong Tuyệt Sát! Phong chi

Chương 14: Sở Mộ, lăn ra đây nhận lấy cái chết

Chương 15: La

Chương 16: Kiếm Khí Cảnh ngũ đoạn (1)

Chương 17: Kiếm Khí Cảnh ngũ đoạn (2)

Chương 18: Vương Phong thiếu chút nữa thổ huyết

Chương 19: Ta ở nội môn chờ ngươi

Chương 20: Trảm hung thú tôi luyện kiếm thuật (1)

Chương 21: Trảm hung thú tôi luyện kiếm thuật (2)

Chương 22: Bình cảnh kiếm thuật tông sư

Chương 23: Hùng nộ

Chương 24: Làm quỷ hồ đồ đi (1)

Chương 25: Làm quỷ hồ đồ đi (2)

Chương 26: Phục dụng linh dược, tu vi lại tăng

Chương 27: Kiếm trảm! Kiếm Khí Cảnh thất đoạn

Chương 28: Tông Sư chi ngộ! Nội ngoại kiếm khí

Chương 29: Đệ tử Thanh Lan kiêu ngạo

Chương 30: Đồ vô sỉ! Vậy mà giả mạo đệ tử ngoại môn (1)

Có thể bạn muốn đọc