Truyện 68 Chuyển Pháp Tinh Thần

Chương 1: Thiên tài ngã xuống (thượng)
Đức Been Đang ra

Chuyển Pháp Tinh Thần

Có lẽ là một thiên tài nên ông trời đã đưa đến cuộc đời hắn nhiều biến cố ngã rẽ. Phá rồi lại lập, dù bị phế đi một thân tu vi hắn vẫn không ngừng rèn luyện để bước tới đỉnh phong thế giới.

Ân nghĩa tình thù, nữ thần vây quanh, ân oán giang hồ, tất cả như một chuỗi nhân quả đan xen.

Cảnh giới tu luyện: 

+Luyện Pháp: 
– Phụ Thể Cảnh 
– Ngưng Mạch Cảnh 
– Tụ Khí Cảnh 
– Tụ Hồn Cảnh 
– Pháp Thần Cảnh 
– Pháp Luân Cảnh 
– Thần Luân Cảnh 

+Trận Pháp: 
– Tinh Thần Cảnh 
– Ý Niệm Cảnh 
– Thần Hồn Cảnh 

Còn nhiều cảnh giới nữa ví dụ như bên Phật Pháp, Dược Sư,…….

Danh sách chương!

Chương 1: Thiên tài ngã xuống (thượng)

Chương 2: Thiên tài ngã xuống (hạ)

Chương 3: Chuyển Pháp Tinh Hồn Chi Thư

Có thể bạn muốn đọc